Pro rodiče

Školská rada (ŠR) je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům žáků školy či případně samotným zletilým žákům podílet se na správě školy.

Záležitosti týkající se prospívání dítěte ve škole (prospěch, chování, případné problémy atd.) příslušný třídní učitel v případě …

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027