Co je to antroposofie?

„Antroposofie nečiní náš život snazším, činí jej však mnohem zajímavějším“
Gunther Hauk, biodynamický včelař, zahradník a učitel

Antroposofie (lidská moudrost) je duchovní učení, které je zdrojem práce učitelů na waldorfských školách. Toto učení se liší od jiných tím, že nečeká pasivně na osvícení či duchovní prožitky, nýbrž staví na aktivní schopnosti lidské bytosti pracovat na svých vnitřních kvalitách myšlení, cítění a vůle. Student antroposofie se vydává na cestu sebepoznání v kontextu světa a dění, na cestu která je náročná a mnohdy celoživotní.

Antroposofie byla poprvé zformulována Rudolfem Steinerem (1861-1925) jenž věnoval svůj život výuce, psaní a společenským reformám. Rudolf Steiner se poprvé dostal do pozornosti jako brilantní mladý vědec a student filosofie a přírodních věd. Jeho talent byl odměněn jmenováním do postu editora vědeckých prací J.W.Goetheho. Později pracoval jako učitel a editor časopisu Berlínské univerzitě pracujících, kde si vybudoval jméno jako zastánce a propagátor sebezdokonalování a univerzálního vzdělání jako cesty ke konstruktivním společenským změnám.

Během svého života R. Steiner vydal kolem dvaceti knih a šesti tisíc zapsaných přednášek. Založil duchovní proud moderního člověka, který je dnes největším praktickým esoterním hnutím v západním světě. Praktickým proto, že antroposofie inspirovala tisíce lidí k jejímu použití v reálném životě. Antroposofie je základem waldorfského školství, bio-dynamického zemědělství, antroposofické medicíny, léčebné pedagogiky v Camphillských vesnicích, eurytmie, architektury a umění, které dnes vzkvétají po celém světě.

Byť je vnitřní práce učitele na waldorfských školách inspirována antroposofií, antroposofie samotná se do výuky nedostane. Waldorfští pedagogové se snaží o porozumění a uplatnění myšlenek Rudolfa Steinera  v oboru vývoje dítěte a pedagogiky živou a láskyplnou cestou. Tímto vytváří waldorfské školy unikátní a vyživující prostředí pro celistvý rozvoj dítěte, jeho srdce, hlavy i rukou.

Více o antroposofii najdete na webu antroposofické společnosti

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027