Co je to waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika v ČR se začíná rozvíjet po roce 1989 jako alternativa k tradiční škole.

Vychází z anthroposofie, duchvní vědy R. Steinera (1861-1925), která zkoumá člověka a jeho vývoj po stránce fyzické, psychické, sociální a duchovní.

Od roku 1919, kdy byla založena první škola v Stuttgartu, vzniklo ve světě několik tisíc škol a léčebně pedagogických zařízení. U nás v současné době působí několik waldorfských mateřských center, mateřských škol, základních i středních škol a jedna škola pro žáky se specifickými potřebami. Více o waldorfské pedagogice a waldorfských školách v ČR se dozvíte na stránkách AWŠ.

Waldorfská pedagogika se snaží vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti, a proto výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí. Orientuje se na podporu individuálního vývoje dítěte v souladu s obecnými zákonitostmi tělesného, duševního a duchovního vývoje člověka.

Waldorfská pedagogika pěstuje v dětech zdravé sebevědomí. To se utváří díky pozitivnímu hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. Stejný důraz je kladen na vyučování naukových předmětů i na výuku umělecko-řemeselných činností.

Waldorfská pedagogika vysoce cení a rozvíjí spolupráci mezi dětmi. Nesoustředí se na jednostrannou podporu soutěživosti.

Pedagogika podporuje a kultivuje tvořivost dětí, probouzí v nich touhu po poznání a podněcuje je ke soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností.

Díky úzké spolupráci rodičů se školou jsou tyto výchovné prvky přenášeny i do rodinné výchovy, což přispívá k celkové harmonizaci dítěte. Škola se navíc stává živým organismem, který může zprostředkovat mnohé hodnoty a prožitky nejen svým členům, ale i lidem z okolí.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027