Rozcestník pro rodiče

Záležitosti týkající se prospívání dítěte ve škole (prospěch, chování, případné problémy atd.)

Přijímání nových žáků, žádosti o přestup z jiné školy

 • zástupce ředitele pro či

Otázky na metodiku waldorfské výuky na škole

 • zástupce ředitele pro či , kteří dotaz zodpoví nebo poskytnou kontakt na další osobu

Dotazy o akcích na škole

 • zástupce ředitele pro či (pro akce pořádané školou)
 • vedení SPWŠ (pro vánoční a velikonoční jarmark, sportovní den a další akce pořádané Spolkem)

Provozní záležitosti týkající se školy

Stravování v jídelně

Podněty a stížnosti

 • Podněty a stížnosti řeší ředitel školy – postup viz příloha Podávání stížností v dokumentech.
 • Systémové podněty a připomínky je možné adresovat také Školské radě.
 • Podněty směřované ke zřizovateli adresujte na Ing. Tomáše Sábla, místostarostu majícího v gesci školství.

Kdo má co na starosti

Ředitel

 • Mgr. Lenka Břenková

  • je statutárním orgánem školy
  • řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci
  • stanovuje organizační podmínky provozu školy
  • rozhoduje o hlavních otázkách hospodaření a mzdové politiky, zodpovídá za náležité použití finančních prostředků
  • schvaluje dokumenty a materiály, které tvoří výstupy školy
  • a další úkoly vyplývající z legislativy

Zástupce ředitele pro ZŠ

 • Ing. Petra Musilová

  • koordinuje práci učitelů, rozvrhy tříd, zajišťuje suplování na ZŠ
  • zodpovídá dotazy a stížnosti týkající se chodu ZŠ
 • Mgr. Dušan Pleštil

  • Hospitační činnost
  • Mentoring
  • Soulad ŠVP se vzdělávacím plánem pro WŠ
  • Spolupráce s AWŠ ČR

Zástupce ředitele pro SŠ

 • Mgr. Petr Stříbrný

  • zodpovídá za pedagogické činnosti na SŠ
  • koordinuje práci učitelů, rozvrhy tříd, zajišťuje suplování SŠ
  • zodpovídá dotazy a stížnosti týkající se chodu SŠ
  • kontaktní osoba při přijímání a přestupech žáků na SŠ
  • koordinace hospitací na SŠ

Kolegium učitelů

Řídí vnitřní život školy a proces výchovy a vzdělávání. Má funkci pedagogické rady školy a schází se na pravidelné konferenci každý čtvrtek. Kolegium je možno kontaktovat přes zástupce ředitele pro či , případně přes jakéhokoliv učitele.

Třídní a odborní učitelé

Aktuální seznam učitelů.

Výchový poradce

Speciální pedagog

 • PaeDr. Vlasta Tomešová

  • individuální práce se žáky s IVP
  • spolupráce s třídními učiteli žáků s IVP, dokumentace výchovného procesu těchto žáků
  • poradenská činnost

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027