Jsou waldorfské školy v České republice jako jediné na světě zdarma?

Odhlédneme-li od toho, že jde v podstatě o nelogickou otázku, protože žádné školy nejsou nikde na světě zdarma, zní odpověď ne. Otázka míní spíše to, zda pracují jako součást státního či veřejného školského systému. I zde je ale odpověď stejná. Stejně jako v České republice působí plně v rámci státního školského systému waldorfské školy i v jiných státech, například v Litvě a na Ukrajině, a jinde, jako v Holandsku a Skandinávii, stát přispívá waldorfským školám v rozmezí 75-100%. To vše ale souvisí s typem školského systému dané země, s jeho vývojem a tradicí. Každá škola v České republice, soukromá či státní, musí ve svém školním vzdělávacím programu naplňovat státem daný rámcový vzdělávací program. Waldorfská škola v Semilech a i další waldorfské školy v České republice tento program také naplňují. To, že mnozí kritici by waldorfské školy rádi viděli v soukromém a ne veřejném systému, je vedeno snahou o jejich ekonomické znevýhodnění. Všichni rodiče, a tedy i rodiče waldorfských žáků, platí daně, z nichž jsou veřejné školy financovány, a mají tedy právo posílat své děti do školy, která je podporována stejně jako školy, do nichž chtějí své děti posílat jiní rodiče. Domníváme se, že tak je to správně.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027