Výuka eurytmie na naší škole

Spojení mezi oblastí prostoru a času představuje vyučování eurytmie, ve kterém se v pohybových prostorových formách viditelně znázorňují tóny řeči a tóny hudby. Jako každá umělecká činnost, tak i eurytmie harmonizuje organismus, rozvíjí pohybové schopnosti v koordinaci s myšlením a cítěním. Vyučování eurytmie uvádí dítě do prostoru a učí ho uchopovat jej v jeho dimenzích, doplňuje a podporuje svými prostředky učení dětí.

Eurytmie se jako pohybové umění vyučuje ve waldorfské škole ve všech třídách. Na rozdíl od gymnastických, pantomimických nebo tanečních pohybů, které se zpravidla vyjadřují zcela volně, má eurytmie pro každou hlásku a každý tón konkrétní pohybové gesto. V hláskové eurytmii například vyjadřují žáci pohybem to, co za hlásky žije v určité básni. V tónové eurytmii vystihují, které hudební intervaly tvoří danou hudební kompozici.

Vzhledem k nedostatku odborných učitelů je u nás zatím vyučována pouze v některých třídách. Naší cílem je zařadit ji do vyučování všech ročníků, tedy i na lyceu.

Waldorfská základní a střední škola Semily, p. o.
Tyršova 485, 513 01 Semily

datovka: shdknnh

IČO: 00854824

účet: 28534581/0100

Tyršova 485, 513 01 Semily

481 624 580 736 130 073

Jana Žižky 375, 513 01 Semily

488 880 027